Máy lọc nước chung cư RO 7 cấp lọc
 03 7777 0000 - 1900 0138