MÁY LỌC NƯỚC BIỂN SWRO-80
 016 7777 0000 - 1900 0138