MÁY LỌC NƯỚC BIỂN SWRO-40
 03 7777 0000 - 1900 0138