Bình áp thép máy lọc nước 10l
 03 7777 0000 - 1900 0138