Máy lọc nước bán công nghiệp 30l/h
 016 7777 0000 - 1900 0138