Máy lọc nước RO 9 cấp lọc
 03 7777 0000 - 1900 0138