Máy lọc nước RO 8 cấp lọc
 016 7777 0000 - 1900 0138