Máy RO công nghiệp 1000 L/H
 03 7777 0000 - 1900 0138