Những lo ngại về nước sinh hoạt của người dân sống trong các tòa nhà chung cư
 03 7777 0000 - 1900 0138