Máy lọc nước công nghiệp 1000l/h
 03 7777 0000 - 1900 0138