Máy lọc nước 150l/h dùng phù hợp với những đơn vị nào
 03 7777 0000 - 1900 0138