Hệ thống lọc nước công nghiệp đều sử dụng các dòng bơm trục đứng cao áp
 03 7777 0000 - 1900 0138