Cung cấp máy lọc nước biển thành nước ngọt cho tàu biển
 03 7777 0000 - 1900 0138