Công trường xây dựng nên dùng máy lọc nước với công suất bao nhiêu
 03 7777 0000 - 1900 0138