Hệ thống xử lý nước biển
 03 7777 0000 - 1900 0138